Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Misja, cel, zadania


Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w zebraniu środków finansowych niezbędnych dla zrealizowania przedsięwzięcia, którego celem jest utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Stanowimy zespół doświadczonych profesjonalistów w zakresie prowadzenia tego typu przedsięwzięć. Dla usprawnienia prowadzenia zadań statutowych Fundacji najważniejszy jest obecnie zakup nieruchomości, ponieważ Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy jest miejscem pobytu stałego, pracy, terapii i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt utworzenia OREW w całości wpisuje się w tworzony przez Fundację system wsparcia polegający m. in. na:

  • Zapewnieniu warunków do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału osób niepełnosprawnych.
  • Umożliwieniu samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia.
  • Doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia.
  • Uzyskaniu poczucia własnej wartości.