Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Projekty


2018 rok

 • zorganizowanie balu karnawałowego dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z trudnościami adaptacyjnymi w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu,
 • udział reprezentacji Fundacji „Novus Genesis” w VII-ej Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych,
 • nabycie nieruchomości po byłej szkole podstawowej położonej w Kurkocinie, gmina Dębowa Łąka z przeznaczeniem na modernizacje budynku w celu utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży oraz osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi a w szczególności z autyzmem
 • udział Fundacji „Novus Genesis” w przedsięwzięciu zrealizowanym przez ogród zoo botaniczny w Toruniu pn. „Dreamnight AT the zoo” dla dzieci niepełnosprawnych,
 • zorganizowanie cyklu wyjścia do kina pn. „Kino przyjazne sensorycznie” – jako forma korzystania z oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności z autyzmem, oraz osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną,
 • zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych , w tym
  z trudnościami adaptacyjnymi w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu,

2017 rok

 • uczestnictwo przedstawicieli Fundacji „Novus Genesis w konferencji dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pn. „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka”,
 • zorganizowanie balu karnawałowego dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z trudnościami adaptacyjnymi w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu,
 • udział reprezentacji Fundacji „Novus Genesis” w VI-ej Toruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych,
 • udział Fundacji „Novus Genesis” w przedsięwzięciu zrealizowanym przez ogród zoo botaniczny w Toruniu pn. „Dreamnight AT the zoo” dla dzieci niepełnosprawnych,
 • udział przedstawicieli Fundacji „Novus Genesis” w konferencji zorganizowanej dla organizacji pozarządowych nt. zespół Aspergera pod hasłem „Moje życie z zespołem Aspergera – szkoła, praca i partnerstwo”,
 • zorganizowanie pieszego rajdu przyrodniczo – ekologicznego jako forma rozpowszechniania turystyki rodzinnej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu,
 • zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych , w tym z trudnościami adaptacyjnymi w Dybowie pn. „Dzień ziemniaka”,
 • udział przedstawicieli Fundacji „Novus Genesis” w XIV Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych – spotkanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

2016 rok

 • zorganizowanie konferencji pt. „Rehabilitacja psychoseksualna i społeczna osób z niepełnosprawnością – rola rodziny i szkoły”,
 • realizacja zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Torunia pn. Kompleksowy program wsparcia pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom „Zdrowa rodzina warunkiem normalnego życia”,
 • uczestnictwo Fundacji „Novus Genesis” w wystawie poświęconej osobom niepełnosprawnym pod nazwą „Rodzicielstwo bez barier” zrealizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Pełnomocnika zarządu ds. osób niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia mamy i dziecka w gospodarstwie agroturystycznym w Kaszczorku,
 • uruchomienie nowej strony internetowej Fundacji "Novus Genesis",
 • uczestnictwo Fundacji „Novus Genesis” w przedsięwzięciu zrealizowanym przez ogród zoo botaniczny w Toruniu pn. „wieczór marzeń w zoo” z okazji dnia dziecka,
 • zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, w tym z trudnościami adaptacyjnymi w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu,
 • zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych , w tym z trudnościami adaptacyjnymi w Dybowie pn. „Dzień ziemnika”.

2015 rok

 • zorganizowanie pikniku rodzinnego w gospodarstwie agroturystycznym w Kaszczorku
 • realizacja projektu własnego „W Krainie Latających Czarownic” – tygodniowy wyjazd w Góry Świętokrzyskie

2014 rok

 • zorganizowanie festynu charytatywnego w Złejwsi Małej przy współudziale Urzędu Gminy Zławieś Wielka
 • zorganizowanie zajęć terapeutycznych na Barbarce dla osób niepełnosprawnych w tym z trudnościami adaptacyjnymi
 • realizacja zadania publicznego pn. „Wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2013 rok

 • zorganizowanie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na Barbarce dla osób niepełnosprawnych
 • zorganizowanie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych w Skłudzewie dla osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych na autyzm