Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Współpraca


Zapraszamy do współpracy!!

  • uczniów, studentów, wolontariuszy w zakresie przygotowania projektu konsorcyjnego ochrony aktywnej do Programu Horyzont 2020
  • organizacje rządowe i pozarządowe oraz przedsiębiorstwa zainteresowane wspólnym realizowaniem projektów.

WSPARCIE FINANSOWE:

  • Wszystkie środki pozyskane od partnerów i sponsorów przeznaczane są tylko i wyłącznie na działalność statutową. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie zgodnie z życzeniem ofiarodawcy na konkretny program bądź na działalność statutową Fundacji.

WSPARCIE MERYTORYCZNE:

  • Wsparcie merytoryczne pozwala Fundacji na ciągły rozwój jej współpracowników oraz beneficjentów.

WSPARCIE RZECZOWE:

  • Wsparcie rzeczowe pozwala obniżać koszty naszej działalności. Zależnie od realizowanego projektu Fundacja potrzebuje:
    • materiały biurowe – na szkolenia i do codziennego zarządzania biurem
    • bezpłatne użyczenie sali, pomieszczenia i niezbędnego sprzętu na organizowane szkolenia lub konferencje.