Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

O fundacji


Fundacja „Novus Genesis” została powołana przez Fundatorów Ewę Groń i Katarzynę Stencel aktem notarialnym z dnia 09.11.2012 r. na czas nieoznaczony i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000445282 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu20 grudnia 2012 r.

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działań na rzecz społeczeństwa polskiego poprzez działalność w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, informacyjnej, oświatowej, kulturalnej, naukowej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego, a także podejmowanie działań na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych (głównie osoby z autyzmem)

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dążymy do tego aby powstał Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. OREW będzie miejscem pobytu stałego, pracy, terapii i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Projekt utworzenia OREW w całości wpisuje się w tworzony przez Fundację system wsparcia polegający m.in. na:

  • zapewnieniu warunków do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału osób niepełnosprawnych;
  • umożliwieniu samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia;
  • doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia;
  • uzyskaniu poczucia własnej wartości.