Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Konferencja

Data publikacji:: 2016-04-14

Dnia 14 kwietnia 2016 rokuFundacja Novus Genesis we współpracy z Zespołem Szkół Nr 6 w Toruniuzorganizowała konferencję „Rehabilitacja psychoseksualna i społeczna osób z niepełnosprawnością – rola rodziny i szkoły.”

Osobą prowadzącą wykład i dyskusję był Prof. UKW. Bassam Aouil – psycholog i seksuolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Dyrektor Centrum Gaudium Vitae – Centrum pomoc psychologicznej i seksuologicznej oraz szkoleń specjalistycznych w Bydgoszcz tematyką wykładu były następujące zagadnienia:

 • Niepełnosprawność a seksualność:
  • Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną;
  • Potrzeba seksualna w strukturze potrzeb rozwoju i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.
  • Mity i stereotypy wokół seksualności osób z niepełnosprawnościami.
 • 2. Konsekwencje niezaspokojenia potrzeby seksualnej:
  • na rozwój osobowości;
  • na rozwój emocjonalny i społeczny;
  • na szansę do integracji i rozwoju umiejętności życiowych i przystosowania.
 • 3. Rehabilitacja psychoseksualna osób z niepełnosprawnościami jako zadanie i wyzwanie dla:
  • rodziny;
  • szkoły;
  • inne instytucje.

W drugiej części warsztatowej poruszone zostały problemy:

 • Zwiększenie świadomości rodziców, nauczycieli, rehabilitantów odnośnie seksualności osoby z niepełnosprawnością i konieczności jej uwzględnienia w aktywnościach i metodach wychowawczych i rehabilitacyjnych.
 • Eliminowanie lub minimalizowanie wpływ szkodliwych czynników natury seksualnej na jakość życia osoby z niepełnosprawnością, w tym poprawa relacji i komunikacji osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem.
 • Wypracowanie adekwatnego modelu funkcjonowania i zachowań seksualnych osoby z niepełnosprawnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami natury seksualnej w procesie wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi trendami rehabilitacji psychoseksualnej osób z niepełnosprawnościami w Europy i na świecie.