Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

Data publikacji:: 2017-11-09

Przedstawiciele tzw. trzeciego sektora spotkali się 25 października 2017 roku w Dworze Artusa podczas XIV Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie to jest tradycyjnie organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz spotkania toruńskiego środowiska pozarządowego z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Program Forum, umożliwił udział w dwóch spośród czterech zaproponowanych warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych omówiono, jak przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych oraz jak tworzyć politykę bezpieczeństwa informacji. Na kolejnych warsztatach przedstawiono zasady korzystania z generatora ofert oraz w jaki sposób utworzyć przedsiębiorstwo społeczne i pozyskać środki na jego funkcjonowanie. Omówiono również nowoczesne, bezpłatne programy i aplikacje, ułatwiające bieżącą pracę podmiotów pozarządowych.