Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Konferencja nt. zespołu Aspergera zorganizowana w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017 r.

Data publikacji:: 2017-06-18

W spotkaniu pod hasłem "Moje życie z zespołem Aspergera – szkoła, praca i partnerstwo" uczestniczyli rodzice, nauczyciele, specjaliści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych między innymi z Fundacji Novus Genesis z Torunia.

Konferencję zorganizowano w Urzędzie Wojewódzkim. w Bydgoszczy. Gościem konferencji był Peter Schmidt, znany w Niemczech i Szwajcarii, doktor nauk w dziedzinie geofizyki, doskonały matematyk i człowiek z zespołem Aspergera. Peter Schmidt zawsze był dziwnym dzieckiem, nad wyraz zdolnym, inteligentnym, ale od urodzenia miał ogromne problemy z relacjami z rówieśnikami, rodzicami, otoczeniem. On nie rozumiał emocji, nie rozpoznawał mimiki, aluzje i wszelkie przenośnie odczytywał bardzo dosłownie, nie lubił bajek ani fikcyjnych opowiadań. A otoczenie – nie rozumiało jego zachowania, reakcji, czasami bardzo agresywnych. Peter sam siebie we wczesnym dzieciństwie nazwał chłopcem z Saturna, bo już jako dziecko był zafascynowany kosmosem, obcymi planetami i gwiazdami. A dziś jest doktorem nauk geofizycznych, dobrym mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci.

W Książce pt. „Chłopiec z Saturna” obserwujemy rozwój dziecka z Zespołem Aspergera, jego postrzeganie świata i otaczającej rzeczywistości, jakże odmienne od tego, jak patrzą na świat inne, neurotypowe dzieci. Książka jest niezwykle fascynująca, czyta się ją doskonale, bo jej autor, Peter Schmidt, jest również doskonałym mówcą i bardzo dowcipnym pisarzem.
Słuchaczami fenomenalnego przekazu byli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, rodzice oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Pełna widownia i tłum z list oczekujących w atrium Urzędu Wojewódzkiego świadczą o skali problemu. W Polsce przyjmuje się, że osób z autyzmem jest około 30 tysięcy. Syndrom Aspergera dotyczy jednej na 200 osób, lekarze podają, że jednej na sto osób. Różne źródła podają, że liczba osób z tym zaburzeniem wzrasta. Stąd też olbrzymie zainteresowanie społeczne tematem. Konferencji towarzyszyło stoisko wydawnictwa Fraszka, a na nim książki prelegenta dr Petera Schmidta. Konferencja była wspaniała. Dzisiejsze spotkanie dało wiele do myślenia. Wspaniały wykładowca, który pokazał nasze dzieci w innym świetle, przez nas jeszcze do tej pory nieznanym.

Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.Konferencja nt. zespołu Aspergera w Bydgoszczy w dniach 9-10.06.2017r.