Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Pieszy rajd przyrodniczo-ekologiczny

Data publikacji:: 2017-06-19

Celem rajdu jest propagowanie czynnego wypoczynku popularyzacja turystyki kwalifikowanej jako piesza, rozpowszechnianie turystyki rodzinnej oraz turystyki dla osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych na autyzm oraz z trudnościami adaptacyjnymi, wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz integracja środowisk społecznych poprzez poznanie się i realizację zadań rajdowych, poznanie okolicy i środowiska naturalnego naszego regionu, a także miłe chwile spędzone w dobrym towarzystwie.

Rajd przyrodniczy prowadzony będzie na czterech ścieżkach terenowych ukazujących różne ekosystemy w tym: leśne, wodne i łąkowe oraz zabytki kulturowe w tym: zamek krzyżacki, fort artyleryjski, kaplica z XIX wieku. Ścieżki edukacyjne są doskonałą formą aktywnego przyswajania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.

W trakcie zajęć uczestnicy rajdu poznają wybrane gatunki roślin i zwierząt, w tym gatunki chronione, poznają zasady gospodarowania na terenach leśnych, typy lasów i ich budowę oraz zależności pokarmowe wybranych ekosystemów.

Podczas zajęć na ścieżce do rezerwatu przyrody „Las Piwnicki” uczestnicy poznają formy ochrony obowiązujące na terenie kraju. Uczestnicy poznają strukturę budowy wielogatunkowego lasu liściastego, przeprowadzą badania składu gatunkowego flory i fauny lasu liściastego i lasu sosnowego oraz stawu, wykonają również badania monitoringowe ptaków dziuplastych, a także zorganizowane będą nocne warsztaty chiropterologiczne z nagrywaniem odgłosów echolokacyjnych nietoperzy. Czas trwania rajdu od 3 do 5 godzin.

Na zakończenie zajęć uczestnicy rajdu wykonają kartę zielnika prezentującego liść z wybranego drzewa.

Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017Rajd przyrodniczy 2017